https://payment-garant.net (далі - Гарант), публікує цей Публічний договір про надання послуг, далі «Договір-оферта» або «Договір», що представляє собою публічну оферту за змістом ст. 641 Цивільного кодексу України щодо користувачів Сервісу Payment-Garant. Перед акцептом даного Договору-оферти просимо Вас уважно ознайомитися з викладеними нижче умовами користування. Користуючись послугами Гаранта, Ви розумієте викладені в цьому Договорі-оферті умови і зобов'язуєтесь дотримуватися їх. Якщо Ви не згодні з будь-якими пунктами Договору-оферти або вони Вам не зрозумілі, то Ви зобов'язані відмовитися від використання послуг Гаранта. Користування послугами Гаранта без згоди з умовами цього Договору-оферти не допускається. Цей Договір-оферта вступає в силу з моменту його акцепту. Згідно з Законом України «Про електронну комерцію» та ст. 633 ЦК України цей Публічний договір про надання послуг має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

1.1. Гарант - Payment-Garant, що надає послуги Гаранта відповідно до умов цього Договору.

1.2. Продавець (або Виконавець) - сторона угоди, яка пропонує товар або надає послугу.

1.3. Покупець (або Замовник) - сторона угоди, що набуває товар або замовляє послугу.

1.4. Користувач сайту (Користувач) – Покупець (Замовник) або Продавець (Виконавець).

1.5. Сайт (Сервіс) - сервіс в мережі інтернет, що належить Гаранту і розташований за адресою: https://payment-garant.net.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Послуга проведення захищеної угоди через Гаранта надається всім бажаючим.

2.2. Гарант не надає послуги з проведення операцій, що мають відношення до соціальних мереж, дитячому порно, кардингу та іншої діяльності, яка заборонена чинним законодавством України.

2.3. Послуги, що надаються Гарантом, платні, порядок і розмір комісії вказано в р.6 цього Договору.

2.4. Користувач, що має намір скористатися Сервісом Гаранта зобов'язаний акцептувати цей Договір-оферту.

2.5.При акцепті Договору-оферти Користувач підтверджує, що він є дієздатним особою, яка досягла віку 18 років і які не мають ніяких обмежень, пов'язаних з укладенням та виконанням цього Договору-оферти.

2.6. Не допускається акцепт цього Договору-оферти під умовами або з застереженнями.

2.7. Акцепт даного Договору-оферти можливий при одночасному дотриманні наступних умов:

2.7.1. уважне прочитання і згоду Користувача з усіма умовами цього Договору-оферти;

2.7.2. уважне прочитання і згоду Користувача з умовами Політики конфіденційності.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА

3.1. Гарант зобов'язаний дотримуватися умов цього Договору, вимог чинного законодавства України, а також стежити за дотриманням умов цього Договору та вимог чинного законодавства України Продавцем (або Виконавцем) і Покупцем (або Замовником).

3.2. Гарант має право відмовити в наданні своїх послуг без пояснення причин.

3.3. Гарант приймає рішення по всіх виниклих суперечок, що виникли між Продавцем (або Виконавцем) і Покупцем (або Замовником).

3.4. Гарант не відповідає за якість товарів або послуг, отриманих Покупцем (або Замовником). Гарант займається забезпеченням і контролем факту передачі товару (або послуги) і грошових коштів між Продавцем (або Виконавцем) і Покупцем (або Замовником).

3.5. Гарант не відповідальний за діяльність Продавця (або Виконавця) і / або Покупця (або Замовника), яка спричинила будь-які збитки для кого б то не було.

3.6. Для вирішення спірних ситуацій, в яких Продавець (або Виконавець) і Покупець (або Замовник) не можуть дійти згоди, Гарант виконує функції третейського суду (арбітражу). Гарант розглядає спори від 1 до 5 робочих днів.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ (АБО ВИКОНАВЦЯ) І ПОКУПЦЯ (АБО ЗАМОВНИКА)

4.1. Сторони угоди повинні дотримуватися вимог чинного законодавства України, умов цього Договору, а також виконувати всі вказівки Гаранта.

4.2. Продавець (або Виконавець) може відмовитися від угоди до моменту переведення грошових коштів Гаранту.

4.3. Покупець (або Замовник) має право відмовитися від угоди до моменту передачі йому товару (або послуги). Але якщо предметом угоди є виконання роботи (або надання послуги), то Покупець (або Замовник) зобов'язується компенсувати на вимогу Продавця (або Виконавця) все понесені Продавцем (або Виконавцем) витрати, пов'язані з виконанням умов угоди.

4.4. Покупець (або Замовник) підтверджує свої наміри провести операцію до кінця, з моменту перерахування грошових коштів Гаранту. Виняток: технічні причини в процесі угоди, які виявляють недостовірність первинної інформації, при узгодженні операції купівлі-продажу.

4.5. Якщо Продавець (або виконавець) не може виконати умови угоди, грошові кошти підлягають поверненню на рахунок Покупця (або Замовника). Комісію за переказ грошей сплачує Покупець (або Замовник), якщо інше не зазначено в умовах угоди.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЗАХИСТОМ ГАРАНТА

5.1. Сторони угоди за допомогою електронної комунікації (e-mail) повідомляють Гаранту про готовність оплатити його послугу з проведення захищеної угоди, про предмет угоди, її умов, вартість і терміни проведення. Історія листування, а також скріншоти, зроблені Гарантом, є доказами при розгляді спірних ситуацій.

5.1.1. Покупець (або Замовник) здійснює переказ грошових коштів на рахунок Гаранта, що складаються з вартості товару (або послуги).

5.1.2. Гарант підтверджує Продавцю (або Виконавцю) про надходження грошових коштів на свій рахунок в повному обсязі від Покупця (або Замовника).

5.1.3. Продавець (або Виконавець) передає товар (виконує роботу) і висилає її Покупцю (або Замовнику).

5.1.4. Покупець (або Замовник) інформує Гаранта про те, що умови угоди виконані, товар (послуга) отримано і перевірений. Після вищевказаного оповіщення Гарант переводить грошові кошти за товар (послугу) на рахунок Продавця (або Виконавця).

5.2. Всі дії відбуваються за київським часом.

5.3. Всі спірні ситуації розглядаються згідно з пунктами 3.3, 3.6, 5.1. цього Договору.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА

6.1. Розмір комісійної винагороди Гаранта вказаний на сайті https://payment-garant.net і залежить від суми угоди.

6.2. Оплату комісійної винагороди Гаранту здійснює:

  • Покупець (або Замовник), додаючи до вартості товару (або послуги) розмір комісійних;
  • Продавець (або Виконавець), віднімаючи з вартості товару (або послуги) розмір комісійних;
  • Покупець (або Замовник) і Продавець (або Виконавець) в рівних частках, тобто навпіл.

6.3. Оплата комісійної винагороди Гаранту здійснюється зарахуванням коштів на рахунок Гаранта.

6.4. У разі розірвання угоди з незалежних від Гаранта причин, комісійна винагорода не повертається.

6.5. У разі навіть часткового переведення коштів на рахунок Гаранта і подальшого розірвання угоди (її скасування) з незалежних від Гаранта причин, Гарант залишає 50% від вартості комісійної винагороди.

7. Заключні положення

7.1. У всьому, що не передбачено цим Договором-офертою, Сторони керуються законодавством України.

7.2. Продавець (або Виконавець) і Покупець (або Замовник), звернувшись за допомогою електронної комунікації (e-mail) до Гаранта для проведення операції під його захистом, вважаються такими, що погодилися зі всіма умовами цього Договору-оферти.

7.3. Цей Договір-оферта діє щодо кожного замовлення послуг Гаранта до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за таким замовленням.

7.4. Гарант (Payment-Garant) може повністю відмовити у виплаті коштів, обслуговуванні користувачів, при форс - мажорних обставин, аваріях, проблеми в роботі системи і порушеннях правил однієї зі сторін угод.

7.5. Використання будь-яких послуг Гаранта, сайту payment-garant.net, означає повну згоду з Публічним договором на надання послуг (публічною офертою), Регламентом надання послуги payment-garant, Політикою конфіденційності.

7.6. Цей Договір-оферта може бути в будь-який час змінений Гарантом в односторонньому порядку. При цьому умови виконання конкретних зобов'язань перед Покупцем (або Замовником) і Продавцем (або Виконавцем), угода між якими вже була ініційована і по якій Гарантом був отриманий платіж від Покупця (або Замовника), залишаються чинними.